De derde SCOLA partnervergadering

De derde internationale vergadering werd gehouden in Toulouse van 28 tot en met 30 juni 2016.

gedurende de drie veragderdagen werkten de partners samen aan het leggen van de laatste hand  aan het SCOLA trainingsmateriaal voor zowel praktijk als theorie. Iedere partner deelde het door hem of haar ontwikkelde deel door dit te presenteren, toe te lichten en oefeningen en metodieken te testen. Dezze werkwijze bood de partners de gelegenheid zich voor te bereiden op de pilot-trainingen die in de zomermaanden door iedere partners gegeven gaan worden. De presentaties en de voordracht van de prkatische oefeningen, gevolgd door evaluatie en discussie hielpen om verbeteringen door te voeren en het uiteindelijke curriculum te verfijnen. De projectpartners hebben verslag gedaan van hun voorbereidende werkzaamheden en testetrainingen en hebben de tijdsplanning  richtign de volgende vergadering. Hoewel de partners gedurende deze drie dagen hard hebben gewerkt om  alel taken klaar te krijgen en de bediscussieren, bleek er toch ook tijd voor sightseeing en het ontdekken van de bijzondere monumenten en mooie plekjes van Toulouse.

Foto's zijn geplaatst in de fotogalerij.