De tweede SCOLA-partner meeting

De tweede transnationale veradgering van het SCOLA Erasmus + project werd gehouden op 15 en 16 februari in Wenen. De organisatie was in handen van de Oostenrijkse partner. Alle zeven partnersorganisaties waren tijdens de vergadering vertegenwoordigd. De partners deelden de resultaten en ervaringen vanuit de forums en het behoeftenonderzoek uitgevoerd in de verschillende partnerlanden. De hoofddoelstelling van de vergadering was om de inhoud van het curriculum vast te stellen, de lesmethodieken te bespreken en de ontwikkeling van het lesmateriaal te plannen, te evaalueren en de onderlinge taken en deadlines te benoemen.

Tijdens de tweede dag hebben de partners het hoofdkantoor van IBIS ICAM bezocht en hebben zij kennis genomen van twee innovatieve trainingsmethodieken die jongeren helpen zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt.

Foto's van de veragdering staan hier.