Eerste workshop van de SCOLA-partners

De startvergadering van Napra Forgó's nieuwe project is georganiseerd op 15 en 16 oktober in het Danabius Hotel Gellért in Budapest. Op 15 oktober werd de eerste veragdering van alle parners gehouden. Deze werd gevolgd door de startconferentie op 16 oktober. Vertegenwoordigers van zes partnerorganisaties vanuit vijf verschillende EU-landen waren aanwezig, waarbij ook enkele experts in het programam werden betrokken. Gedurende het SCOLA project zal, in sdamenwerking met experts, docenten en met betrokkenheid van enkele best practices, gestreefd worden de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verhogen iom zo de toegang van studenten op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.