6. medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA

Posledné medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA sa konalo v Budapešti v dňoch 18. - 19. septembra 2017, ktoré organizovalo koordinátor.
Najdôležitejším cieľom stretnutia bolo zhrnúť doterajšie výsledky projektu a pripraviť sa na záverečnú správu. Ako sprievodné podujatie sme prezentovali aj výsledky projektu širšej verejnosti. Druhý deň sme ukončili posledné stretnutie partnerov SCOLA, v rámci ktorého sme navštívili maďarské geografické múzeum, ktoré dáva zaujímavý prehľad o známych cestovateľoch a objaviteľoch maďarskej histórie.

5. medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA

5. medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA bolo organizované holandským partnerom Endurance v Amersforte dňa 24. a 25. apríla 2017. Hlavnou témou stretnutia bolo hodnotenie tých osvedčených postupov, ktoré vypracovali učitelia po absolvovaní nášho pilotného školenia. Získané vedomosti boli aplikované v ich každodennej praxi. Tieto "dobré skúsenosti" budú prístupné na webovej stránke SCOLA.

4. medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA

4. medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA sa uskutočnilo v dňoch 12. a 13. októbra vo Veľkom Mederi. Podujatie bolo organizačne zabezpečené slovenským partnerom Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder. Na tomto stretnutí sa partneri podelili o svoje skúsenosti z testovania vzdelávacieho programu, ktoré sa uskutočnilo v každej partnerskej krajine počas letného obdobia. Taktiež finalizovali vzdelávacie materiály na základe spätných väzieb od účastníkov a lektorov.

2. medzinárodné stretnutie partnerov SCOLA

V dňoch 15-16. februára 2016 sme usporiadali vo Viedni 2. stretnutie projektu SCOLA Erasmus+. Toto stretnutie organizoval náš rakúsky partner. Na stretnutie sa dostavili 7 partneri. Stretnutie sa začalo s diskusiou o doterajších uskutočnených fór, partneri tu vymieňali doteraz známe výsledky a skúsenosti.

Stretnutie slovenských a maďarských partnerov v Dunajskej Strede

Nezisková organizácia Napra Forgó v rámci projektu SCOLA v dňoch 14-15. decembra 2015 spolu s maďarským partnerom Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakközépiskola navštívila slovenského partnera Súkromnú strednú odbornú školu.

Úvodná konferencia SCOLA

Druhý deň medzinárodného partnerského stretnutia sa konala úvodná konferencia projektu SCOLA.
 
Na začiatku konferencie sme prezentovali hlavné ciele a etapy projektu, následne naši partneri predstavili ich organizácie a aktuálnu situáciu odborného vzdelávania a prípravy v ich krajine. 

Workshop partnerov SCOLA

Úvodné stretnutie nového projektu organizácie Napra Forgó sa uskutočnilo v dňoch 15. a 16. októbra v Danubius Hoteli Gellért Budapešť. Dňa 15. októbra sa konalo prvé stretnutie partnerstva, po ktorom dňa 16. októbra nasledovala Úvodná konferencia. Zástupcovia našich 6-tich partnerských organizácií prišli z 5-tich rôznych krajín EÚ, okrem nich sa na akcii podieľali aj ďalší odborníci.

Odoberať SCOLA RSS