2. medzinárodné stretnutie partnerov SCOLA

V dňoch 15-16. februára 2016 sme usporiadali vo Viedni 2. stretnutie projektu SCOLA Erasmus+. Toto stretnutie organizoval náš rakúsky partner. Na stretnutie sa dostavili 7 partneri. Stretnutie sa začalo s diskusiou o doterajších uskutočnených fór, partneri tu vymieňali doteraz známe výsledky a skúsenosti. Do centra pozornosti sa dostala hlavná téma stretnutia: tvorba vzdelávacích programov pre učiteľov, postupy a harmonogram na vypracovanie vzdelávacích programov, prehľad úloh a vymedzenie termínov . 

 

Na druhý deň sme navštívili centrálnu kanceláriu ibis acam, kde sme sa oboznámili s dvomi inovatívnymi metódami, čo sa týka úspešného vstupu mladých na trh práce.