5. medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA

5. medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA bolo organizované holandským partnerom Endurance v Amersforte dňa 24. a 25. apríla 2017. Hlavnou témou stretnutia bolo hodnotenie tých osvedčených postupov, ktoré vypracovali učitelia po absolvovaní nášho pilotného školenia. Získané vedomosti boli aplikované v ich každodennej praxi. Tieto "dobré skúsenosti" budú prístupné na webovej stránke SCOLA.

Navštívili sme jednu z miestnych odborných škôl, kde prostredníctvom riaditeľa, spolupracovníkov a študentov získali prehľad o najdôležitejších špecifikách fungovania školy. Riaditeľ zdôraznil rýchle a flexibilné reagovanie školy na požiadavky trhu práce. Okrem toho sme pripravili disemináciu výsledkov projektu. Diskutovali sme o potrebných nástrojoch a podujatiach.