6. medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA

Posledné medzinárodné stretnutie partnerstva SCOLA sa konalo v Budapešti v dňoch 18. - 19. septembra 2017, ktoré organizovalo koordinátor.
Najdôležitejším cieľom stretnutia bolo zhrnúť doterajšie výsledky projektu a pripraviť sa na záverečnú správu. Ako sprievodné podujatie sme prezentovali aj výsledky projektu širšej verejnosti. Druhý deň sme ukončili posledné stretnutie partnerov SCOLA, v rámci ktorého sme navštívili maďarské geografické múzeum, ktoré dáva zaujímavý prehľad o známych cestovateľoch a objaviteľoch maďarskej histórie.

Stretnutie poskytlo partnerom aj príležitosť navštíviť odbornú školu Kós Károly v Érde. Dostali sme stručný prehľad o našom partnerovi, o fungovaní školy, o vzdelávacích programoch a o plánovanom vývoji. Potom sme navštívili praktické tréningové miesta spojené s jednotlivými profesiami a následne sme obedovali v miestnej tréningovej kuchyni, kde nás obsluhovali študenti.