Stretnutie slovenských a maďarských partnerov v Dunajskej Strede

Nezisková organizácia Napra Forgó v rámci projektu SCOLA v dňoch 14-15. decembra 2015 spolu s maďarským partnerom Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakközépiskola navštívila slovenského partnera Súkromnú strednú odbornú školu.

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností a objasnenie jednotlivých otázok. Počas diskusií sme zistili, že aj napriek rozdielom škôl je rovnako dôležitý a potrebný v obidvoch inštitúciach rozvoj kompetencií pedagógov za účelom podpory úspešného vstupu študentov na trh práce. V škole sme navštívili študentov učebných odborov cukrár, kuchár a kaderník na odborných  pracoviskách, a tým sme sa oboznámili s ich každodenným životom.