Úvodná konferencia SCOLA

Druhý deň medzinárodného partnerského stretnutia sa konala úvodná konferencia projektu SCOLA.
 
Na začiatku konferencie sme prezentovali hlavné ciele a etapy projektu, následne naši partneri predstavili ich organizácie a aktuálnu situáciu odborného vzdelávania a prípravy v ich krajine. 

V druhej časti dňa sme pokračovali Fórom hlavných predstaviteľov cieľových skupín projektu, kde sme mali možnosť zdieľať naše myšlienky, návrhy priamo použitím metódy World Café. Počas tejto otvorenej diskusie sme získali veľa užitočných informácií, ktoré môžeme implementovať v ďalších projektových aktivitách s cieľom zvýšenia efektívnosti projektu.

V galérii môžete vidieť obrázky z konferencie.