Workshop partnerov SCOLA

Úvodné stretnutie nového projektu organizácie Napra Forgó sa uskutočnilo v dňoch 15. a 16. októbra v Danubius Hoteli Gellért Budapešť. Dňa 15. októbra sa konalo prvé stretnutie partnerstva, po ktorom dňa 16. októbra nasledovala Úvodná konferencia. Zástupcovia našich 6-tich partnerských organizácií prišli z 5-tich rôznych krajín EÚ, okrem nich sa na akcii podieľali aj ďalší odborníci. V priebehu projektu SCOLA v spolupráci s odborníkmi, učiteľmi a zavedením najlepších postupov sa snažíme rozvíjať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy s cieľom zvýšiť úspešný vstup študentov na trhu práce.